Information

Om Materialet Stål

EU:s gränsvärde av nickel i smycken

Våra smycken är tillverkade i rostfritt stål 304L eller 316L, också kallat kirurgiskt stål. Metallen innehåller nickel men det viktiga är hur mycket nickeljoner, löst bundet nickel, som frigörs till huden.
EU:s nya gränsvärde av hur mycket nickel ett piercing smycke får läcka vid håltagning, är  0,2 mikrogram nickel per cm² och vecka. För andra smycken och piercingsmycken när såret har läkt gäller 0,5 mikrogram nickel per cm².
Stål läcker 0.1 mikrogram nickel per cm2 och vecka, vilket är långt under EU:s gränsvärde. I diskbänkar, smycken och verktyg som består av rostfritt stål är nicklet så hårt bundet att att det inte utgör någon risk vid hudkontakt.

Nickelallergi

 • 10-15 % av befolkningen är allergisk mot metaller varav nickel är den vanligaste att reagera mot
 • Känsligheten för metaller är genetiskt betingad och därmed är reaktionerna individuella
 • Även till synes ofarliga metaller kan orsaka allergi eller förgiftning särskilt om kroppen ständigt utsätts för metaller 
 • Symtom uppträder inte bara lokalt utan kan påverka hela kroppen inklusive psyket
 • Har man blivit metallallergisk och utvecklat kontakteksem, så har man problem med det resten av livet.
 • Nickel/metall allergi är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Nickel/metall allergi är en av de mest vanliga orsakerna till handeksem.

Håltagning (piercing) i öronen och på andra ställen på kroppen har ofta ansetts som den största orsaken till allergi, men även andra föremål kan orsaka metall allergi och eksem hos användaren.
Nickel finns också i livsmedel, smink, deodoranter, mynt, dragkedjor och knappar. Detta kan orsaka försämring av eksem hos den som redan är känslig.

Andra allergier

Nickelallergi är vanligast förekommande kontaktallergin och äkta GULD kommer som god tvåa. Guld utsågs till ”Årets allergen 2001” av American Contact Dermatitis Society.

Äkta SILVER är också en metall som många inte kan använda och beror på andra ämnen i silvret än just nickel.

PALLADIUM är en ädelmetall som ofta används i stället för nickel i vissa varor t.ex vitt guld.

Kontaktallergi mot KOBOLT och KROM är mycket vanligt förekommande.

Mjuka metaller läcker mer partiklar till huden än hårda metaller.
För att undvika nickelallergi bör man använda stål, titan eller plast i alla piercing smycken. I övriga smycken är det också viktigt att använda så hudvänliga material som möjligt.

Allmänna skötselråd

 • Ta av alla smycken på kvällen så att huden också får vila.
 • Ta av alla smycken med stenar när man är i kontakt med tvål, rengöringsmedel, klor och andra kemikalier. 
 • Pläterade/förgyllda smycken håller färgen bäst om man inte utsätter smycket för saltvatten, klor, tvål, hudkrämer etc.
 • Stål liknar vitguld, det oxiderar inte och behöver ej putsas. Rengör med lite tvål och vatten bara.

EU:s gränsvärde av nickel i smycken

Våra smycken är tillverkade i rostfritt stål 304L eller 316L, också kallat kirurgiskt stål. Metallen innehåller nickel men det viktiga är hur mycket nickeljoner, löst bundet nickel, som frigörs till huden.
EU:s nya gränsvärde av hur mycket nickel ett piercing smycke får läcka vid håltagning, är  0,2 mikrogram nickel per cm² och vecka. För andra smycken och piercingsmycken när såret har läkt gäller 0,5 mikrogram nickel per cm².
Stål läcker 0.1 mikrogram nickel per cm2 och vecka, vilket är långt under EU:s gränsvärde. I diskbänkar, smycken och verktyg som består av rostfritt stål är nicklet så hårt bundet att att det inte utgör någon risk vid hudkontakt.

Nickelallergi

 • 10-15 % av befolkningen är allergisk mot metaller varav nickel är den vanligaste att reagera mot
 • Känsligheten för metaller är genetiskt betingad och därmed är reaktionerna individuella
 • Även till synes ofarliga metaller kan orsaka allergi eller förgiftning särskilt om kroppen ständigt utsätts för metaller 
 • Symtom uppträder inte bara lokalt utan kan påverka hela kroppen inklusive psyket
 • Har man blivit metallallergisk och utvecklat kontakteksem, så har man problem med det resten av livet.
 • Nickel/metall allergi är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Nickel/metall allergi är en av de mest vanliga orsakerna till handeksem.

Håltagning (piercing) i öronen och på andra ställen på kroppen har ofta ansetts som den största orsaken till nickelallergi, men även andra föremål kan orsaka nickelallergi och eksem hos användaren.
Nickel finns också i livsmedel, smink, deodoranter, mynt, dragkedjor och knappar. Detta kan orsaka försämring av eksem hos den som redan är känslig för nickel.

Andra allergier

Nickelallergi är vanligast förekommande kontaktallergin och äkta GULD kommer som god tvåa. Guld utsågs till ”Årets allergen 2001” av American Contact Dermatitis Society.

Äkta SILVER är också en metall som många inte kan använda och beror på andra ämnen i silvret än just nickel.

PALLADIUM är en ädelmetall som ofta används i stället för nickel i vissa varor t.ex vitt guld.

Kontaktallergi mot KOBOLT och KROM är mycket vanligt förekommande.

Mjuka metaller läcker mer partiklar till huden än hårda metaller.
För att undvika nickelallergi bör man använda stål, titan eller plast i alla piercing smycken. I övriga smycken är det också viktigt att använda så hudvänliga material som möjligt.

Allmänna skötselråd

 • Ta av alla smycken på kvällen så att huden också får vila.
 • Ta av alla smycken med stenar när man är i kontakt med tvål, rengöringsmedel, klor och andra kemikalier. 
 • Pläterade/förgyllda smycken håller färgen bäst om man inte utsätter smycket för saltvatten, klor, tvål, hudkrämer etc.
 • Stål liknar vitguld, det oxiderar inte och behöver ej putsas. Rengör med lite tvål och vatten bara.

EU:s gränsvärde av nickel i smycken

Våra smycken är tillverkade i rostfritt stål 304L eller 316L, också kallat kirurgiskt stål. Metallen innehåller nickel men det viktiga är hur mycket nickeljoner, löst bundet nickel, som frigörs till huden.
EU:s nya gränsvärde av hur mycket nickel ett piercing smycke får läcka vid håltagning, är  0,2 mikrogram nickel per cm² och vecka. För andra smycken och piercingsmycken när såret har läkt gäller 0,5 mikrogram nickel per cm².
Stål läcker 0.1 mikrogram nickel per cm2 och vecka, vilket är långt under EU:s gränsvärde. I diskbänkar, smycken och verktyg som består av rostfritt stål är nicklet så hårt bundet att att det inte utgör någon risk vid hudkontakt.

Nickelallergi

 • 10-15 % av befolkningen är allergisk mot metaller varav nickel är den vanligaste att reagera mot
 • Känsligheten för metaller är genetiskt betingad och därmed är reaktionerna individuella
 • Även till synes ofarliga metaller kan orsaka allergi eller förgiftning särskilt om kroppen ständigt utsätts för metaller 
 • Symtom uppträder inte bara lokalt utan kan påverka hela kroppen inklusive psyket
 • Har man blivit metallallergisk och utvecklat kontakteksem, så har man problem med det resten av livet.
 • Nickel/metall allergi är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Nickelallergi är en av de mest vanliga orsakerna till handeksem.

Håltagning (piercing) i öronen och på andra ställen på kroppen har ofta ansetts som den största orsaken till nickelallergi, men även andra föremål kan orsaka nickelallergi och eksem hos användaren.
Nickel finns också i livsmedel, smink, deodoranter, mynt, dragkedjor och knappar. Detta kan orsaka försämring av eksem hos den som redan är känslig för nickel.

Andra allergier

Nickelallergi är vanligast förekommande kontaktallergin och äkta GULD kommer som god tvåa. Guld utsågs till ”Årets allergen 2001” av American Contact Dermatitis Society.

Äkta SILVER är också en metall som många inte kan använda och beror på andra ämnen i silvret än just nickel.

PALLADIUM är en ädelmetall som ofta används i stället för nickel i vissa varor t.ex vitt guld.

Kontaktallergi mot KOBOLT och KROM är mycket vanligt förekommande.

Mjuka metaller läcker mer partiklar till huden än hårda metaller.
För att undvika nickelallergi bör man använda stål, titan eller plast i alla piercing smycken. I övriga smycken är det också viktigt att använda så hudvänliga material som möjligt.

Allmänna skötselråd

 • Ta av alla smycken på kvällen så att huden också får vila.
 • Ta av alla smycken med stenar när man är i kontakt med tvål, rengöringsmedel, klor och andra kemikalier. 
 • Pläterade/förgyllda smycken håller färgen bäst om man inte utsätter smycket för saltvatten, klor, tvål, hudkrämer etc.
 • Stål liknar vitguld, det oxiderar inte och behöver ej putsas. Rengör med lite tvål och vatten bara.
Varukorg